Ngành Xây dựng Kiến trúc có thêm 2 Giáo sư và 22 Phó GS windsonn.com

Trong số 630 ứng viên được công nhận chức danh GS, PGS năm 2023 có 58 ứng viên đạt tiêu chudấu chỉnh công nhận chức danh GS, 572 ứng viên đạt tiêu chudấu chỉnh công nhận chức danh PGS.

Ngày 6/11, Hội đồng GS Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên được công nhận đạt chudấu chỉnh GS, PGS năm 2023. Đây là kết quả xét tại Phiên họp lần thứ XII của Hội đồng GS Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, trình làng ngày 4-5/150%023.

Cụ thể, có 630 ứng viên đủ tiêu chudấu chỉnh công nhận chức danh GS, PGS năm 2023 kể từ 648 ứng viên được 28 Hội đồng GS ngành/liên ngành lời nhắn nhủ.

Trong số đó, có 58 ứng viên đạt tiêu chudấu chỉnh công nhận chức danh GS, 572 ứng viên đạt tiêu chudấu chỉnh công nhận chức danh PGS. Như vậy, so với con số ứng viên được Hội đồng GS ngành/liên ngành đưa lên, tỷ trọng ứng viên đạt tiêu chudấu chỉnh công nhận GS, PGS năm mãng cầuy đạt 97%. So với Hội đồng GS cơ sở, tỷ trọng đạt gần 85%.

Ngành Xây dựng - Kiến trúc được công nhận 2 GS và 22 PGS, trong lúc đó có 4 nữ PGS.

Ngành Xây dựng - Kiến trúc có thêm 2 Giáo sư và 22 Phó giáo sư

Ngành Xây dựng - Kiến trúc có thêm 2 Giáo sư và 22 Phó giáo sư

Ngành Xây dựng - Kiến trúc có thêm 2 Giáo sư và 22 Phó giáo sư

Ứng viên GS trẻ nhất được công nhận là GS Nguyễn Văn Tuấn (sinh vào năm 1977) chuyên nghiệp ngành Xây dựng, công tác tại Trường Đại học Xây dựng thủ đô.

3 PGS cùng sinh vào năm 1985, cùng chuyên nghiệp ngành Xây dựng, gồm nữ PGS Bùi Phương Trinh (Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP.HCM); PGS Phạm Ngọc Hiếu (Đại học Kiến trúc Hà Nội Thủ Đô); PGS Đặng Việt Hưng (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Thủ Đô).

PGS trẻ nhất sinh vào năm 1989, là Lại Văn Quý, thông thường xuyên ngành Xây dựng (Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP.HCM).